Lâm Minh Sáng
Lâm Minh Sáng

More

cuối tuần nhẹ

23
49
0
0
SỰ THẬT VỀ THẦN Y.. Có một lần Ngụy Văn Hầu hỏi Biển Thước: “Tôi nghe nói ba anh em ngài đều là thầy y. Vậy y thuật của ai là cao siêu nhất?” . Biển Thước trả lời: “Y thuật của đại ca tôi là cao nhất, sau đó đến nhị ca và cuối cùng là tôi.” ....
See more

3
8
0
0
mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu biết khôn khéo

4
9
0
0