Nguyễn Thành Hiếu's cover photo
Nguyễn Thành Hiếu's profile picture
Nguyễn Thành Hiếu

More

Tiền có hai loại: Khi tiêu hết, đó là tiền, là tài sản. Không tiêu hết, đó là “giấy”, là di sản.
1
0
0
0

Cuộc sống luôn tươi đẹp...
1
0
0
0