Lâm Nguyễn

More

Cuộc đời Sóng gió đổ dồn Mầy không chịu khó Lấy gì mà ăn

1
7
0
0
Nay rằm cúng cô hồn hay sao mà bán hoa nhiều vậy

3
5
0
0
Kiếp làm thuê lương không đủ sống, tiền chỉ đủ ăn ba bữa thì làm sao dám nghĩ đến hai chữ “tương lai” . Lúc có tiền thì tiêu xài phung phí, khi túng thiếu mới biết đồng tiền nó có giá trị thế nào..? Có những lúc còn chẳng đủ tiền để mua bao thuốc lá.

5
11
0
0
Quá là những mảnh ký ức đẹp Người đi rồi hay ở lại Nợ nhau 1 món nợ ân tình

4
8
0
0