Nguyễn Bun's cover photo
Nguyễn Bun's profile picture
Nguyễn Bun

Yêu đời. Chia sẻ, học hỏi và thấu hiểu

More

About

  • Yêu đời. Chia sẻ, học hỏi và thấu hiểu

Nguyễn Bun's profile picture
Nguyễn Bun
is feeling  
hopeful is with Nhậtt Linh, Dao Ha and 12 others atAng Kep Nam Huai Nam Thao
Em là người hay mộng mơ. 💓
Còn .... là chính là gã khờ..🇻🇳
Anh phải là ngọn gió . 🌹
Để em là áng mây . 💓
Mây muốn đi đâu đó.. 🌻
Gió phải sánh bước cùng.. 💌...See more
+15
6
1
0
0

Nguyễn Bun's profile picture
Haha
 · Reply · 2 years ago