nguyen thao's cover photo
nguyen thao's profile picture
nguyen thao

More

Đường tuy gần chẳng đi chẳng đến
+1
140
8
0
0

View 5 more comments

nguyen thao's profile picture
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyễn Tuấn's profile picture
Nguyễn Tuấn
chắc không có người đi cùng đấy c, có người đi cùng sẽ nhanh hơn ạ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyen Trang's profile picture
Nguyen Trang
k đi bộ được thì đi xe chị đẹp ạ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  nguyen thao's profile picture
  nguyen thao
  😍😍
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Bôn ba chi xứ người
Khi mình còn đôi tay
+1
2
1
0
0

Trúc Ly's profile picture
Trúc Ly
chỗ nào thấy story thế em..
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  nguyen thao's profile picture
  nguyen thao
  Đó là quán cafe chị ơi
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Một mình ngày cuối tuần...😅😅
3
2
0
0

Yến Như's profile picture
Yến Như
cuối tuần vv chị nha
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  nguyen thao's profile picture
  nguyen thao
  😍😍😍
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Nguyen Huynh's profile picture
Nguyen Huynh
tìm thêm cho có 2 mình là vui lên nè :))
Haha
 · Reply · 3 years ago