Lưu Thắm's cover photo
Lưu Thắm's profile picture
Lưu Thắm

More

Muốn nhắn với ai đó
Rằng cuộc đời rất xinh
Đừng có mà nhăn nhó
Chỉ mất công ...muộn phiền.
...
Mình cứ sống đơn giản...See more
77
1
0
0

Trà My's profile picture
Trà My
luôn vui tươi như này chị nha
Haha
 · Reply · 9 days ago  
1
Chúc chúng ta không cầu một đời tựa hào hoa gấm vóc, chỉ mong trong bận rộn có vui vẻ, trong vui vẻ có an nhiên! 🍀
75
1
0
0

Nguyễn Quốc Hoài's profile picture
Nguyễn Quốc Hoài
chỉ mong như vậy thôi
Haha
 · Reply · 2 months ago  
...Phía sau một nụ cười
có một người...rất khác.🍀
199
1
0
0

Trí Bảo's profile picture
Trí Bảo
2 bé mèo cute quá trời😍
Haha
 · Reply · 3 months ago  
1