Ngọc Diễm Văn Thị's cover photo
Ngọc Diễm Văn Thị's profile picture
Ngọc Diễm Văn Thị

More

About

  • From Long An, Cần Đước, Long An, Việt Nam
Ngọc Diễm Văn Thị's sites (1)

Ngọc Diễm Văn Thị's profile picture
Ngọc Diễm Văn Thị updated cover photo
1
0

Ngọc Diễm Văn Thị's profile picture
Ngọc Diễm Văn Thị updated profile picture
2
0

HÔM QuA Ghé nhà Chị em
giờ mình fl nhau nhé
57
8
0
0

View 5 more comments

Vũ Quốc Hưng's profile picture
Vũ Quốc Hưng
ghé nhà chị mà không cho chị lên sóng cùng à
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Phan Ngọc's profile picture
Phan Ngọc
kết bạn với em nha chị, chị xinh mà muốn yêu luôn ấy
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Ngân giả trân's profile picture
Ngân giả trân
mạnh dạn đoán nhà chị em này chắc có điều kiện nhất vùng chị nhỉ
Haha
 · Reply · 2 years ago