Nqân Dươnq's cover photo
Nqân Dươnq's profile picture
Nqân Dươnq

More

Nqân Dươnq's sites (1)

Một mình cũng cóa sao đâu😂
44
2
0
0

Như nước con sông Dài's profile picture
Như nước con sông Dài
Một mình rất ổn nha
Haha
 · Reply · 7 months ago  
1
Thanh Tùng's profile picture
Thanh Tùng
nếu bạn ko cảm thấy cô đơn thì ko sao cả
Haha
 · Reply · 7 months ago  
    Nqân Dươnq's profile picture
    Nqân Dươnq
    Thanh Tùng nếu cảm thấy cô đơn thì đâu có thoải mái đâu bạn😂
    Haha
     · Reply · 7 months ago  
Nqân Dươnq's profile picture
Nqân Dươnq
is feeling  
tired
MƯA nào cũng TẠNH
KHÓ KHĂN nào cũng sẽ QUA
17
5
0
0

View 2 more comments

Võ Hà My's profile picture
Võ Hà My
tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Minh Hoàng's profile picture
Minh Hoàng
sẽ như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Nguyễn Khang
𝑪𝒂𝒔𝒊𝒏𝒐_𝑶𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆_4.0 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 Đ𝒂̂̀𝒖 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑨́ 𝑮𝒂𝒎𝒆 𝑩𝒂̀𝒊 𝑮𝒊̀ 𝑪𝒖̃𝒏𝒈 𝑪𝒐́ !!!
Đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒕𝒂̀𝒊 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒄𝒔𝒌𝒉 : 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 138𝒌 𝒄𝒐𝒅𝒆
𝑵𝒂̣𝒑 𝒓𝒖́𝒕 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 ...
 View more
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Nqân Dươnq's profile picture
Nqân Dươnq updated profile picture
2
0