Ảnh bìa của Kim Oanh
Ảnh đại diện của Kim Oanh
Kim Oanh

Thêm

Site của Kim Oanh (9)

Ảnh đại diện của Doan Ton
Doan Ton cùng với Nguyễn Quốc Hoài, Van Thien Hoang 4 người khác
a night out well spent, always like the first day 🍻🎤💛
Loading...100% 😜
112
2
0
0

Ảnh đại diện của Nguyen Phan Ngoc Anh
Nguyen Phan Ngoc Anh
xuất sắc luôn
Haha
 · Trả lời · 4 tháng trước  
1
Ảnh đại diện của Nguyễn Quốc Hoài
Haha
 · Trả lời · 4 tháng trước  
Mỗi ngày một món mới
Ai trà sữa gì hơm
11
2
0
0

Ảnh đại diện của Thu Thảo
Thu Thảo
uống nha đam hạt chia cho mát nè
Haha
 · Trả lời · 12 tháng trước  
Ảnh đại diện của Nguyễn Nhật
Nguyễn Nhật
thèm quá nè
Haha
 · Trả lời · 12 tháng trước  
You may only be one person to the world but you may be the world to one person.
24+
111
9
0
0

Xem thêm 6 bình luận

Ảnh đại diện của Đào Đoàn Gia Quân
Đào Đoàn Gia Quân
lãng mạn quá nha
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Nguyễn Thị Vì Vì
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Tuaño Sheila
Tuaño Sheila
May you be showered with good blessings in your life, Kim Oanh.
Haha
 · Trả lời · 8 tháng trước