Đậu Thúc Nhâm's cover photo
Đậu Thúc Nhâm's profile picture
Đậu Thúc Nhâm

More

khoảnh khắc
+9
96
12
0
0

View 9 more comments

HONG BUPBE's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trúc Anh's profile picture
Trúc Anh
ảnh đẹp quá, cơ mà k đeo kính thì đẹp hơn ấy ạ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
    HONG BUPBE's profile picture
    HONG BUPBE
    Trúc Anh đau mắt nên mắt sưng bạn ạ hiii
    Haha
     · Reply · 3 years ago  
HONG BUPBE's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nay e kinh doanh mặt hàng Ninh Thuận đây mọi người .
Ủng hộ cho với nè .
+ Nho đỏ 45k/kg
+ Nho xanh 70k/kg .
+ Nho sữa 35k/kg .
+ Mật nho 75k/ chai 1 lit...See more
+3
130
13
0
0

View 10 more comments

Hà Nga's profile picture
Hà Nga
😍😍😍😍
Haha
 · Reply · 3 years ago  
NGUYEN HIEU's profile picture
NGUYEN HIEU
hấp dẫn quá
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hoàng Anh's profile picture
Hoàng Anh
dân ninh thuận đâu giơ tat điểm danh add fr nè
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nice trip
1
1
0
0

Đại miền Tây's profile picture
Đại miền Tây
Vi vu ở đâu vậy a
Haha
 · Reply · 3 years ago