WE ARE BFF's cover photo
WE ARE BFF's profile picture
WE ARE BFF

More

Nhất định... nhất định phải có một con bạn thân, để cùng điên như thế này nè !!
------------------
video: st
00:00
00:00
00:00
4
1
0
0
0

Bùi Nam's profile picture
Bùi Nam
Nhìn tban con gái đã ghê
Haha
 · Reply · 3 years ago  
BẠN THÂN LÀ THẾ NÀO 😂
Mặc dù gặp nhau là khẩu nghiệp nhưng không bao giờ nghiệp với nhau!
---------------
video: st
00:00
00:00
00:00
2
1
0
0
0

Bùi Nam's profile picture
Bùi Nam
Thương nhau lắm cắn nhau đâu
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Đây là con bạn thân tui khi vào BẾP 🤣
--------
Video: st
00:00
00:00
00:00
16
6
0
0
0

View 3 more comments

miinh Ngạn's profile picture
miinh Ngạn
thất bại của tạo hóa :vv
Haha
 · Reply · 3 years ago  
3
  Nguyễn Thu My's profile picture
  Nguyễn Thu My
  tạo hóa đã cố tình tạo ra thế đó anh, để nổi trội những ng khéo léo như e nè
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Hương Hàm's profile picture
Hương Hàm
cho mình xin địa chỉ bạn ấy, về ở cùng 1 nhà cho vui
Haha
 · Reply · 3 years ago  
3
 • View 1 more comment

 • Bùi Nam's profile picture
  Bùi Nam
  Vi nhà mình còn đỡ chán
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Dương Dương Linh's profile picture
Dương Dương Linh
coi như cuộc đời này cồn nợ t 1 đứa bnạ thân damdang vậy nguyễn linh
Haha
 · Reply · 3 years ago