Đoại miền tây's cover photo
Đoại miền tây's profile picture
Đoại miền tây

More

Đoại miền tây's sites

ngủ sớm đi mấy bạn ơi
84
1
0
0

Anh Minh's profile picture
Anh Minh
tôi hôm nào cũng vậy
Haha
 · Reply · 9 months ago  
thật sự
00:00
00:00
00:00
14
1
5
0
0

Nguyen Phan Ngoc Anh's profile picture
Nguyen Phan Ngoc Anh
cười chết :))
Haha
 · Reply · 12 months ago  
Bất ngờ nổi tiếng sau đoạn phỏng vấn của một kênh truyền hình, câu nói của bác Nguyễn Hữu Đa: “"Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này cả, phải tôi tôi đấm cho mấy nhát", nhanh chóng viral khắp mạng xã hội.
Trong cuộc trò chuyện mới đây, bác Đa chia sẻ thật ra bác đang thuật lại câu nói không hay của một đối tượng nhưng không hiểu sao khi clip của bác viral trên mạn...See more
1
0
0