Nhựt Minh's cover photo
Nhựt Minh's profile picture
Nhựt Minh

More

✈Chào Sơn La nhé, Văn Huy đi đây...
Hoàn thành trong niềm vui vẻ, hạnh phúc...
:) NEEW THIỆN NGUYỆN VIÊT NAM tương thân tương ái phát triển mạnh mẽ cùng đồng hành với NEEW-CRU THẾ GIỚI!!!!!
=> Văn Huy chúc ngày mới hạnh phúc CryptoUnit CRU!
:-* Văn Huy đi làm từ thiện nguyện tại Sơn La mang giá trị của CRU-NEEW đến với NGƯỜI HỮU DUYÊN
#CryptoUnit #Cru #STO #NEEW #CRUSwigroup
38
2
0
0

Đỗ Linh Linh's profile picture
Đỗ Linh Linh
chúc a có những chuyến đi ý nghĩa nhé
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
Ở đây có Thiên Thần's profile picture
Ở đây có Thiên Thần
😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
Chủ tịch chia sẻ Pháp Lý CRU- SWIG đại diện tại Việt Nam va QUOC TE :
1. Có Pháp Lý tại Việt Nam: https://youtu.be/uXl_9fi5Rqc
2. Có Pháp Lý tại QUOC TE https://youtu.be/5Bg5uqtDXQk
ーーーーー
Pháp lý tại Việt Nam: CONG TY CO PHAN SWIG VIET NAM
(Link vào check giấy phép và thông tin công ty: https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/) ...See more
27
1
0
0

Bùi Hiền's profile picture
Bùi Hiền
❤️❤️
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
An toàn 95% theo hinh thức STO, 💚 💸💰 Tháng 11 chi cổ tức
TOKEN(CRU)CO PHIEU CRYPTO UNIT tốt .
Nhanh chóng hành động cơ hội này 🚴 !!!!!!
cho các NĐT .
ーーーー
Công ty được bảo chứng bằng tài sản của công ty , đứng đầu là nhà tỷ phú Andray nguoi NGA....See more
63
1
0
0

NGUYỄN TÍNH's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1