phan nguyen's cover photo
phan nguyen's profile picture
phan nguyen

hiền! đôi lúc hơi cọc cọc. lười! mọi thứ chạy theo tự nhiên😂😂

More

About

 • hiền! đôi lúc hơi cọc cọc. lười! mọi thứ chạy theo tự nhiên😂😂

đừng! đừng đọng dô chao!
chao bắc cóc mày ớh!
3
2
0
0

Phương Linh's profile picture
Phương Linh
ủa là sao ta
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  phan nguyen's profile picture
  phan nguyen
  Phương Linh là đôg vào thì bị bắc cóc làm dâu cho má luôn ý.
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Hồ Thị Kim Thuyên's profile picture
Hồ Thị Kim Thuyên
Đọc ko hiểu gì lun
Haha
 · Reply · 2 years ago  
ứng dụng để mọi người săn tây , cải thiện trimhf độ ngoại ngữ đây. mình đã thử và thành công
1
0
0
0

chịu khó đi thả thính mà hõng ai chịu dính!
00:00
00:00
00:00
1
0
0
0
0