Hay Phim's cover photo
Hay Phim's profile picture
Hay Phim

More

mì vịt tiềm
108
18
0
0

View 15 more comments

thu ha's profile picture
thu ha
Ngon không anh ơi
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
    Trần Hưng's profile picture
    Trần Hưng
    Ngon nha bạn ơi
    Haha
     · Reply · 4 years ago  
Mai Hương's profile picture
Mai Hương
Đói bụng ==
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Lý Vân's profile picture
Lý Vân
ngôn quá
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Trần Hưng's profile picture
Trần Hưng is with Dao Ha, Nguyễn Hằng and 10 others
bánh xèo ...
111
21
0
0

View 18 more comments

Đan Thư's profile picture
Đan Thư
thèm bánh xèo, nhớ nhà quá đi
Haha
 · Reply · 4 years ago  
mộc xanh's profile picture
mộc xanh
Chịu
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Thảo Quân's profile picture
Thảo Quân
ngon quá hôm nay chị đi mua 2 bánh họ ko bán họ nói mua 3 bánh mới bán buồn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Bạn nghĩ 1 hộp Sirô_yến_sào_One_Nest_260k là cao.
Bạn chạy ra chợ mua lọ yến Khánh_Hoà_30_40k bạn cho là rẻ.
Nhưng hộp yến_sào_one_nesst_260k bạn cho con uống được cả 10 ngày.
...See more
29
0
0
0