Phạm Thị Ngọc Lan™'s cover photo
Phạm Thị Ngọc Lan™'s profile picture
Phạm Thị Ngọc Lan™

--------------------------Hahalolo----------------------------

More

About

  • --------------------------Hahalolo----------------------------

Cô đô la cũng thật là nguy hiểm
Ps Hết xèng rồi
74
13
0
0

View 10 more comments

Quang Hà's profile picture
Quang Hà
xin quá 😍
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Võ Bắc's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Phạm Ngọc's profile picture
Phạm Ngọc
xinh gái quá
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Cứ phải là an toàn. nhá nhá
76
16
0
0

View 13 more comments

Mai Dung's profile picture
Mai Dung
giờ đi đâu cũng thấy khẩu trang hết nhỉ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trương Văn Viễn's profile picture
Trương Văn Viễn
giờ ai cũng làm ninja rồi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Đỗ Hồng Quyên's profile picture
Đỗ Hồng Quyên
chuẩn r nè, cứ phải khẩu trang vào cho nó an toàn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trăm lối đi chỉ mong một lối về, vạn người cần chỉ muốn một người mong!
89
6
0
0

View 3 more comments

Mắt Nước's profile picture
Mắt Nước
mong lắm luôn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Bảo Quốc Bảo Quốc's profile picture
Bảo Quốc Bảo Quốc
trăm lối ngàn người mong chỉ có một
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Phạm Thị Ngọc Lan™'s profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago