Phương Thắm's cover photo
Phương Thắm's profile picture
Phương Thắm

More

HẠT DẺ TẾT
si le ib
0
0
0
0

ai ăn hạt dẻ hông
ăn là nghiền
2
0
0
0

Từ trẻ đến già
Ai cũng thích sữa nghệ nha e vì nó ngon qúa mà
Ko hăng dễ uống
Vị vani dễ uống
1
0
0
0