Nguyễn Yên Chi

More

Nơi ấy lá vàng vẫn rơi.. E vẫn đợi... Chỉ là.. Không thấy a ở nơi đó..

3
7
0
0
Ngày em đến, Em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người – Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương.

1
4
0
0
Photos

No activity displayed
Videos

  • 2cb0e8a6-cdf8-4e87-855a-ce1a9469c85b

    3/25/2020

  • C43aef62-da9d-4908-a1ad-75f611e652af

    3/25/2020

© Hahalolo 2017. All rights reserved