Nguyễn Kim's cover photo
Nguyễn Kim's profile picture
Nguyễn Kim

More

cà phê sáng cho tỉnh ngủ
hjhjhj
30
8
0
0

View 5 more comments

Vitamin Gái Xinh's profile picture
Vitamin Gái Xinh
uống xong ly này thì thức tới sáng mai cũng đc :)))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Hoa Học Trò's profile picture
Hoa Học Trò
tự nhiên ngửi dc mùi cafe luôn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
BÙI Thanh's profile picture
BÙI Thanh
nhìn ly cf thấy ghiền
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Nguyễn Kim's profile picture
Nguyễn Kim
is feeling  
happy
nhìn hấp dẫn quá ko thể cưỡng lại
7
2
0
0

Linh Nhi's profile picture
Linh Nhi
chảy cả nước miếng
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Nguyễn Kim's profile picture
Nguyễn Kim
mình cũng thế
Haha
 · Reply · 3 years ago  
hồi tối đi ăn cùng nhóm bạn, có đứa nói này chúng mình ăn thế này biết khi nào mới hiết ê
có đứa nói đừng lo khi nào già tao cho xe trở cả đám vào rừng chơi với khỉ hjhj
10
7
0
0

View 4 more comments

Nguyễn Lan Hương's profile picture
Nguyễn Lan Hương
đồ ăn nhìn hấp dẫn quá vậy nè
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Trâm  Anh's profile picture
Trâm Anh
ui món gì hấp dẫn quá bạn ơi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Trịnh Đức Lương's profile picture
Trịnh Đức Lương
nhìn hấp dẫn thật đấy
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1