Đàm Gia Mẫn's cover photo
Đàm Gia Mẫn's profile picture
Đàm Gia Mẫn

More

Đàm Gia Mẫn's profile picture
Đàm Gia Mẫn
is feeling  
lost
こんにちは
Konnichiwa! ✋
4
2
0
0

Minh Đạt's profile picture
Minh Đạt
xinh v~ 😍 😍
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Trần Linh Chi's profile picture
Trần Linh Chi
Xinh ghiaaaaaaaaaaa
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Trời sinh khuôn mặt hiền lành
Để xứng với nét dịu dàng bên trong
3
1
0
0

Minh Đạt's profile picture
Minh Đạt
😍 😍 đẹp thật sự luôn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Phải chăng kiếp trước đa tình
Kiếp này vẫn chưa mối tình vắt vai 😅
38
13
0
0

View 10 more comments

Thương Nhớ Hoài's profile picture
Thương Nhớ Hoài
tại duyên chưa tới thôi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Thế  Hảo's profile picture
Thế Hảo
là chưa có chàng trai tốt thôi bạn ơi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Fast  News's profile picture
Fast News
Ôi cái góc nghiêng!
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1