Nguyễn Văn Trên's cover photo
Nguyễn Văn Trên's profile picture
Nguyễn Văn Trên

More

Tết đến cận kề r mà HK có ghệ buồn thiệt chứ chắc năm nay lại đón giao thừa một mình nữa r..😭😭
2
2
0
0

định danh's profile picture
định danh
năm nay đón giao thừa cùng bạn bè, gia đình cũng đc mà
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Toãn Trần's profile picture
Toãn Trần
còn 2 tháng nữa lận. biết đâu trong 2 tháng tới lại có. kk
Haha
 · Reply · 4 years ago