pham khanh's cover photo
pham khanh's profile picture
pham khanh

More

e đâu rùi sao để a đứng chờ mãi vậy !!!
12
4
0
0

View 1 more comment

Nguyễn Chánh Huy's profile picture
Nguyễn Chánh Huy
chờ đợi e trong mỏi mòn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trịnh Đức Lương's profile picture
Trịnh Đức Lương
chất chơi quá đê
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Như Yến's profile picture
Như Yến
Chờ chặp còn bộ xương luôn chừ anh kaka
Haha
 · Reply · 3 years ago  
chán nhỉ !!!
1
0
0
0

6
4
0
0

View 1 more comment

Hội Cuồng Hariwon's profile picture
Hội Cuồng Hariwon
chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nè!
Haha
 · Reply · 3 years ago  
pham khanh's profile picture
pham khanh
cảm ơn các bạn nhưng vẫn còn thiếu một người !!!
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Ở đây có Thiên Thần's profile picture
Ở đây có Thiên Thần
gia đình vui vẻ quá :))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
    pham khanh's profile picture
    pham khanh
    cảm ơn !!
    Haha
     · Reply · 3 years ago