Huy Thắng's cover photo
Huy Thắng's profile picture
Huy Thắng

More

vi vu một tí Đà Lạt, hơi cổ nhưng chạy vẫn êm.
21
2
0
0

Mỹ Linh's profile picture
Mỹ Linh
xe này chắc cổ lắm rồi a ha
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Nam Phương's profile picture
Nam Phương
Có chạy lên đèo Bảo Lộc k anh
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
    Huy Thắng's profile picture
    Huy Thắng
    Nam Phương chạy khắp tỉnh Lâm Đồng luôn nhé 😅😅
    Haha
     · Reply · 1 year ago