Bình Tĩnh Sống's cover photo
Bình Tĩnh Sống's profile picture
Bình Tĩnh Sống

More

rập lại bằng hữu ngàn ly thiếu, với kẻ ko ưa nữa ly thừa 😊
12
3
0
0

Tuan  Anh's profile picture
Tuan Anh
có mồi có bia rồi, nhậu thôi ^^
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Lê Thái's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Nguyễn Thị Hà's profile picture
Nguyễn Thị Hà
đơn giản mà đậm tình quá ạ
Haha
 · Reply · 3 years ago