Ngọc Trinh's cover photo
Ngọc Trinh's profile picture
Ngọc Trinh

More

Tuyển dụng Nhân Viên SALESPHONE Đối tượng: Sinh viên - NVVP
Thời gian: Toàn thời gian - Theo ca - Theo giờ
Lương: 4.000.000 VNĐ/Tháng ( 20.000 VNĐ Theo giờ )
Thưởng: Theo năng xuất và khách hàng từ 1.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ/1 Giao dịch
Có thưởng chuyên cần
Địa điểm: Làm việc tại Khu Đô Thị SALA - Quận 2 - Tp.Hồ Chí Minh ...See more
0
0
0
0

Tuyển dụng Nhân Viên SALESPHONE Đối tượng: Sinh viên - NVVP
Thời gian: Toàn thời gian - Theo ca - Theo giờ
Lương: 4.000.000 VNĐ/Tháng ( 20.000 VNĐ Theo giờ )
Thưởng: Theo năng xuất và khách hàng từ 1.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ/1 Giao dịch
Có thưởng chuyên cần
Địa điểm: Làm việc tại Khu Đô Thị SALA - Quận 2 - Tp.Hồ Chí Minh ...See more
0
0
0
0

Tuyển dụng Nhân Viên SALESPHONE
Đối tượng: Sinh viên - NVVP
Thời gian: Toàn thời gian - Theo ca - Theo giờ
Lương: 4.000.000 VNĐ/Tháng ( 20.000 VNĐ Theo giờ )
Thưởng: Theo năng xuất và khách hàng từ 1.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ/1 Giao dịch
Có thưởng chuyên cần ...See more

Ofa Luxury Tuyển Dụng

https://ofaluxurytuyendung.blogspot.com
2
0
0
0