Phạm Văn Toàn's cover photo
Phạm Văn Toàn's profile picture
Phạm Văn Toàn

More

Phạm Văn Toàn's sites

Đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐭𝐡𝐨̂𝐢
📸 𝐓𝐎𝐏 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬
2
1
0

Ton Bao's profile picture
Ton Bao
nói nhỏ nhỏ thôi. ny nghe lại buồn
Haha
 · Reply · 2 years ago  
𝐌𝐂 𝐋𝐚̣𝐢 𝐕𝐚̆𝐧 𝐒𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̆𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃ 𝐌𝐚̣𝐜 𝐂𝐚𝐧 '𝐛𝐚̆́𝐭 𝐛𝐞̉'
Tội nghiệp bác Sâm ghê cứ bị ông Mạc Can 'cà khịa' hoài :D :D
Sự hài hước, hóm hỉnh trong từng câu trả lời của nghệ sĩ Mạc Can khiến MC Lại Văn Sâm phải 'ngã mũ' thán phục
00:00
00:00
00:00
7
1
0
0
0

Trần Văn Bình's profile picture
Trần Văn Bình
lâu rồi mới xem lại chương trình này, ý nghiaxc thực sự
Haha
 · Reply · 2 years ago  
𝐂𝐡𝐢̉ 𝐧𝐨̛̣ 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐮́𝐜, 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐨̛̣ 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐨̛̀𝐢 !
00:00
00:00
00:00
4
2
0

Ngô Liên's profile picture
Ngô Liên
sao nghe mà buồn thế này chứ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Đói Quá Không Ngủ Được's profile picture
Đói Quá Không Ngủ Được
còn gì đau hơn chữ đã từng :))
Haha
 · Reply · 2 years ago