Minh Tuyền's cover photo
Minh Tuyền's profile picture
Minh Tuyền

More

Minh Tuyền's profile picture
Minh Tuyền updated cover photo
1
0

Minh Tuyền's profile picture
Minh Tuyền updated profile picture
1
0

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐦𝐲 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 '𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠' 𝐬𝐚𝐮 đ𝐚́𝐦 𝐡𝐨̉𝐢, 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̉𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̆́𝐩 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡
Nhiều ngày sau đám hỏi bí ẩn cùng thiếu gia Phan Thành, Primmy Trương đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội
Vừa qua, đám hỏi của Phan Thành và Primmy Trương vẫn chưa khiến cộng đồng mạng hết bà...See more
7
5
0
0

View 2 more comments

Nguyễn Văn Dương's profile picture
Nguyễn Văn Dương
trai tài gái sắc ấy nhỉ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Maru Chan's profile picture
Maru Chan
cẩn thận ngựa quen đường cũ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyễn Rốt's profile picture
Nguyễn Rốt
chắc ăn cơm trước kẽng
Haha
 · Reply · 2 years ago