Vũ Long's cover photo
Vũ Long's profile picture
Vũ Long

More

Vũ Long's sites (151)

💪 Nhóm tài liệu: https://zalo.me/g/lpimyf380
11
1
0
0

Trần Nam Thương's profile picture
Trần Nam Thương
Bản dịch cho ảnh trên nhé cả nhà, Biết đến Skyway mà ko sở hữu 1cổ phần nào là quá dở luôn😎
Bản dịch cho ảnh trên nhé cả nhà, Biết đến Skyway mà ko sở hữu 1cổ phần nào là quá dở luôn😎
Haha
 · Reply · 17 days ago  
💦 Con số rất đẹp chào đón các cổ đông mới đến với công nghệ điện gió W.E.T.E.R.
💦 Vẫn tặng 500 cổ phần miễn phí đến bạn khi đăng ký thành công theo link: https://energy.denistiaglin.com/reg?u=NamThuong
💦 Nhóm khai thác tài liệu: https://zalo.me/g/lpimyf380
...See more
00:00
00:00
00:00
9
0
0
0