Hải Nam

More

Buồn miệng thèm lẩu gà lá é ghê

8
49
0
0
Bài viết rất gọn nhưng nói đúng thứ chúng ta cần lúc này: #ngừng_chủ_quan | #Covid_19 ————————————— HỆ LUỴ KHÔN LƯỜNG KHI LƠ LÀ CẢNH GIÁC VỚI #CORONA Hàn Quốc bùng dịch chỉ trong vài ngày! Mỗi ngày tăng lên cả trăm người Ở Ý cũng tương tự. Đầu tiên là 3, sau 2 ngày lên 79, sau một buổi lên thêm hơn 60 người nữa... và đến giờ mình cũng chưa đọc nó lên bao nhiêu!...
See more

37
159
1
0
Photos

No activity displayed
Videos

No activity displayed
© Hahalolo 2017. All rights reserved