Ý Yên's cover photo
Ý Yên's profile picture
Ý Yên

More

Ý Yên's site (14)

Xanh mát 8 miền nhiệt đới hấp dẫn nhất mùa hè
🌴𝗕𝗮̣𝗻 𝘀𝗲̃ 𝗯𝗶̣ "đ𝗼̂́𝗻 𝘁𝗶𝗺" 𝗸𝗵𝗶 𝗹𝗮̣𝗰 𝘃𝗮̀𝗼 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 đ𝗼̛́𝗶 𝗵𝗮̂́𝗽 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗺𝘂̀𝗮 𝗵𝗲̀ 𝗻𝗮̀𝘆. Đ𝗼́ 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶𝗲̂𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 đ𝗮̉𝗼 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗺𝗮́𝘁, 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗯𝗼̛̀ 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗿𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗯𝗮𝗼 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗵 𝗯𝗼̛̉𝗶 𝘁𝗵𝗮̉𝗺 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝘃𝗮̣̂𝘁 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 đ𝗼̛́𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘀𝗼̛.
🌴🌴🌴Đ𝗮̉𝗼...See more
13
6
0
0

View 3 more comments

Vũ Ngọc Hân's profile picture
Vũ Ngọc Hân
mùa hè này chỉ có đi biển đảo mới giải mát thôi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Minh Hoàng's profile picture
Minh Hoàng
nhìn biển là mê rồi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Thanh Huyền's profile picture
Thanh Huyền
thèm vitamin sea quá rồi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Điểm danh những bãi biển đẹp ở Mexico hớp hồn du khách
𝗠𝗲𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝗲̂́𝗻 𝗵𝗮̂́𝗽 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗱𝘂 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗯𝗼̛̉𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̆́𝗻𝗴 𝗰𝗮̉𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗻 𝗺𝘂̣𝗰 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗿𝘂́𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗲̂̀𝗻 𝘃𝗮̆𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝗠𝗮𝘆𝗮 𝗰𝗼̂̉ đ𝗮̣𝗶. Đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁, 𝗾𝘂𝗼̂́𝗰 𝗴𝗶𝗮 𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗼̀𝗻 𝗰𝗼́ 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̃𝗶 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗮̆́𝘁, 𝗰𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴...See more
31
12
0
1

View 9 more comments

Check in Anywhere's profile picture
Check in Anywhere
Đáng đồng tiền bát gạo nhỉ :v
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
  Ý Yên's profile picture
  Ý Yên
  đúng rồi đó bạn ạ
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Hoài Hoài's profile picture
Hoài Hoài
hớp hồn mấy em mang bikini thôi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
  Ý Yên's profile picture
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Qúy's profile picture
Nguyễn Qúy
Biển đẹp quá - tối đi dạo là bao đẹp luôn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
  Ý Yên's profile picture
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Điểm danh' top 5 hòn đảo đẹp ở Kiên Giang lý tưởng cho dân phượt
𝗟𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗵𝗼̀𝗻 đ𝗮̉𝗼 đ𝗲̣𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗼̂̉𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗼̛̉ 𝗞𝗶𝗲̂𝗻 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴, Đ𝗮̉𝗼 𝗣𝗵𝘂́ 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰, 𝗛𝗼̀𝗻 𝗠𝗮̂́𝘂, 𝗛𝗼̀𝗻 𝗦𝗼̛𝗻, Đ𝗮̉𝗼 𝗛𝗮̉𝗶 𝗧𝗮̣̆𝗰, 𝗛𝗼̀𝗻 𝗚𝗮̂̀𝗺 𝗚𝗵𝗶̀ 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗹𝗲̂𝗻 𝘃𝗲̉ đ𝗲̣𝗽 𝗵𝗼𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗼̛ 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗿𝘂̃, 𝗹𝗮̀𝗺 “đ𝗼̂́𝗻 𝘁𝗶𝗺” 𝗯𝗮𝗼 𝗹𝘂̛̃ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵. 𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝗮̉𝗻𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗱𝘂̛̀𝗮 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗶𝗻 𝗯𝗼́𝗻𝗴 𝘁𝗿...See more
13
9
1
0

View 6 more comments

Trần Lâm's profile picture
Trần Lâm
Nhìn hoang sơ mà đẹp
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
  Ý Yên's profile picture
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
AccNày LậpRa ĐểĐi CàKhịa's profile picture
AccNày LậpRa ĐểĐi CàKhịa
màu này đi là quá chuẩn rồi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
  Ý Yên's profile picture
  Ý Yên
  Đúng rồi đó nha
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Ý Yên's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago