Nguyễn Tuệ Tĩnh

More

Quá là nhanh luôn

10
313
0
0
Bài Viết: 😢😢😢 Comment: 😆😆😆

8
193
0
0
hật dô nghĩaaaa

9
74
0
0
"Làm cho bản thân bận rộn một chút, bận rộn đến mức không còn thời gian suy nghĩ linh tinh được nữa thì rất nhiều chuyện cứ thế mà lặng lẽ qua đi.."

9
16
0
0
Nụ cười đã tắt
Why So Serious
Celebrity site ·
·
Ê ẩu nha ní

0
11
0
Gõ gàng :))))

10
25
0
0
tăng hp là khổ lắm đấy
Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu học phí năm học 2023 - 2024 thực hiện theo Nghị định 81 thì mức trần sẽ tăng cao, có ngành tăng 93% so với năm học trước. Bộ giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến và đánh giá tác động của vấn đề học phí và quyết định mức tăng nên lùi lại một năm so với lộ trình tăng học phí của Nghị định 81 để giảm áp lực cho phụ huynh, học sinh.

1
14
0
Hình như là zị

10
43
0
0
Ủa rồi cứ làm ma thì phải đi hù người hả

3
72
0
0
Photos

Videos

  • E228f86d06424bb7bcb4f9d88e7253b5

    12/9/2020

  • 8c2a9ddf32d249ddbba596dd457e5c2d

    12/4/2020

  • 698224883b2f4e5291c3f29eedb8d5bc

    11/26/2020

© Hahalolo 2017. All rights reserved