Sống Chậm's cover photo
Sống Chậm's profile picture
Sống Chậm

More

Sống Chậm's sites

Bề ngoài không thể đánh giá được con người bạn như thế nào đâu nhé ❤
13
2
1
0

Thu Thảo's profile picture
Thu Thảo
đi đâu cũng k bằng nhà mình
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Thu Hà's profile picture
Thu Hà
tất cả chỉ là bề ngoài đâu có thể ns lên đc tất cả
Haha
 · Reply · 2 years ago  
6 Thứ Nhất Định Bạn Phải Giữ Khi Về Già
00:00
00:00
00:00
11
2
0
0
0

Thu Thảo's profile picture
Thu Thảo
có sức khỏe là có tất cả
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Thu Hà's profile picture
Thu Hà
khi về già có 1 ng đồng hành cùng mình thì còn gì bằng
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Lòng tham vô đáy!
12
2
0
0

Quyết Lê Văn's profile picture
Quyết Lê Văn
lòng tham luôn vô đáy mà
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Thu Hà's profile picture
Thu Hà
có cái này rồi lại muốn có cái kia. con ng là vậy mà
Haha
 · Reply · 2 years ago