Phương Phương

🌻TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ...🌻

More

About

  • 🌻TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ...🌻

Thật sự sáng nào cũng đánh vật với cái giường, sáng nào cũng chiến đấu với cái đồng hồ báo thức ít nhất 8 lần 😭😭😭 nên đi làm cáu kinh khủng, sắp đanh đá như bà bán phở rồi 😞😞 Ai cứuuuuuu vớiiiii😔😔

37
40
0
0
Ngồi chờ thời 😎 Mà thời chưa tới nên vẫn cứ ngồi chờ 🥸🥳🤓

16
21
0
0
Tớ quảng cáo biển hiệu nha 🤣

37
45
0
0
Chủ nhật thật “ ngầu” “ ngầu “ như bồn cầu 🤣🤪🤪

2
11
0
0
Sau bức ảnh này là...say 😱

13
22
0
0