Donald Phạm
Donald Phạm

Cô Ba Sài Gòn Còn Mãi Một Niềm Tin

More

About

  • Cô Ba Sài Gòn Còn Mãi Một Niềm Tin

Những ai không cùng tần số và đời sống tinh thần giống bạn, họ sẽ tự động tách rời khỏi bạn. Những ai có cùng tần số và nhận thức về đời sống giống bạn, họ sẽ lần lượt xuất hiện trong cuộc đời bạn một cách tự nhiên nhất và màu nhiệm nhất. Bạn sẽ thấy sự kỳ diệu giữa các mối nhân duyên.

100
102
0
0
Người tuổi Sửu

4
10
0
0
Đi nhậu thời Corona

3
11
0
0
Photos

Videos

  • 1bcd180f02944529b282253f2a23809f

    2/25/2020

© Hahalolo 2017. All rights reserved