Kimkhoa Ngô's cover photo
Kimkhoa Ngô's profile picture
Kimkhoa Ngô

More

Nghề tóc đang khóc lóc
Nghề thiết kế ế như con dế
Nghề giáo viên nghỉ triền miên
Nghề đứng đường, tạm về vườn
Nghề khách sạn, gặp đại nạn
Nghề nông dân, đang bó chân...See more
3
2
0
0

Tâm Như's profile picture
Tâm Như
giờ là ăn mày hết rồi còn giàu nghèo gì nữa
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Dương Duy Thái's profile picture
Dương Duy Thái
chuẩn bị đi ai sẽ là người tiếp tục đây
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
2
1
0
0

Khánh Ngọc's profile picture
Khánh Ngọc
đúng vậy nhỉ, hãy trân trọng những gì mình đang có thôi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
3
1
0
0

Quốc Mai Bính's profile picture
Quốc Mai Bính
câu đầu nói chuẩn nhỉ, mỗi chúng ta đều cần phải học điều đó
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1