thu hoàng
thu hoàng

More

Đau lòng quá

20
23
0
0
Đáng lý ra mọi thứ phải trở nên vui hơn nhưng sao trong lòng lại nặng trĩu thế này

22
25
0
0
Tại sao lại mệt mỏi như thế này tại sao ngay đến cả việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn như thế này

38
42
0
0
Muốn khóc

2
12
0
0
Khi tất cả mọi thứ trở nên vô cùng tồi tệ .... tôi muốn. Tự sát

0
11
0
0
Cuộc đời tôi là một chuỗi thất bại, thất bại một cách thảm hại ... tôi vô dụng

0
11
0
0
Tôi dần quên mình là ai

1
14
0
0
Bế tắc kinh khủng

2
11
0
0
Đằng sau vỏ bọc kia còn lại điều gì

2
11
0
0