Thoa Hứa's cover photo
Thoa Hứa's profile picture
Thoa Hứa

More

các bạn đã định đi đâu chưa nếu chưa thì một lần lên miền bắc phượt nhé không gó khói bụi tp đâu
+15
8
3
0
0

Hoàng Nguyên's profile picture
Hoàng Nguyên
chưa đến đây bao giờ luôn á
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hữu Tài's profile picture
Hữu Tài
nếu có thơi gian sẽ thử 1 lần
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hà Kang's profile picture
Hà Kang
vẫn chưa có cơ hội :((
Haha
 · Reply · 3 years ago  
lên bk nhé các bác
+7
6
4
0
0

View 1 more comment

Hoàng Nguyên's profile picture
Hoàng Nguyên
muốn được ăn thử quá đi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Thu Huệ's profile picture
Thu Huệ
Đồ nướng nhìn mà mê
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hà Kang's profile picture
Hà Kang
mình cực thích đồ nướng í
Haha
 · Reply · 3 years ago  
nông dân có gì sai bme sinh ra
2
0
0
0