Phạm Khải's cover photo
Phạm Khải's profile picture
Phạm Khải

More

heyyy heyyy
41
3
0
0

Bản Tin Thời Sự's profile picture
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Trung Lễ's profile picture
Trung Lễ
chào chú đẹp traiii\
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyễn Trần Thiên Di's profile picture
Nguyễn Trần Thiên Di
trend chú gầu à
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Heyy heyyyy
23
5
0
0

View 2 more comments

Nguyễn Phượng's profile picture
Nguyễn Phượng
outfit chuẩn chỉ quá luôn a haha
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Phạm Na's profile picture
Phạm Na
Hey gì lắm thế 😌
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Cao Linh's profile picture
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Quá nhiều nỗi buồn :)))
22
6
0
0

View 3 more comments

Thanh Huyền's profile picture
Thanh Huyền
Buồn nhiều mệt lắm đó
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Nguyễn Văn Giang's profile picture
Nguyễn Văn Giang
Tâm trạng vậy Anh
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Trần Dinh's profile picture
Trần Dinh
Chỗ nào đẹp vậy bạn
Haha
 · Reply · 2 years ago