Thắng Dương
Thắng Dương

More

Sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch Photoby: Thắng Dương

2
26
0
0
Em áo đỏ chứng tỏ chưa có người yêu nhé cả nhà

5
27
0
0
Sài Gòn tránh dịch của mọi người sao ạ còn em thì 1 mình lang thang chụp cho đỡ buồn Photoby: Thắng Dương

2
25
0
0
Tết đến ngan hông mà em còn chụp hình Hong Kong nữa, có ai thích concept vậy không?? Photoby: Thắng Dương #ThangDuong

16
38
0
0
• Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ • Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới • Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại • Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống Lăng Ông Bà Chiểu...
See more

8
38
0
0
Load....0.01% Phố Ông Đồ Nhà Văn Hóa Thanh Niên Photoby:Thắng Dương #ThangDuong

10
28
0
0