phúc trần
phúc trần

Vui vẻ

More

About

  • Vui vẻ

  • Lives in Tỉnh Đắk Lắk
  • From Buôn Ma Thuột
phúc trần's sites (1)

Sàng buổi cháo

1
7
0
0
𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗹𝘂́𝗰 𝗻𝗮̀𝗼 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗮̆𝗻 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗡𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝗻𝗴𝗼̣𝘁 𝗻𝗴𝗮̀𝗼

11
33
0
0
Cuối cùng bạn sẽ hiểu rằng, dù mái hiên của người khác có lớn đến đâu cũng không bằng mình có 1 chiếc ô 🌂 của riêng mình

16
108
0
0
𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 đ𝑎̂𝑢 𝑑𝑒̂̃ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑡𝑖̀𝑚 𝑉𝑎̣𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘-𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑒̂̃ 𝑡𝑖̀𝑚

77
110
0
0
Ai chẳng muốn có một ngày bình thường Trên vai ám mùi người mình thương☺️☺️☺️☺️

133
165
0
0
𝗧𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘃𝗶̀ 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝗺𝗮̀ đ𝗶𝗲̂𝗻 đ𝗮̉𝗼, 𝗧𝗮 𝘀𝘂𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗶̃ 𝗺𝗮̣̆𝗰 𝗴𝗶̀ 𝗺𝗮̀ 𝗽𝗵𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗻𝗮̃𝗼 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗮̆𝗺.

20
52
0
0
Trung Thu là để thưởng trà Trăng là để ngắm, em là để yêu.

30
61
0
0
𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚔𝚑𝚘𝚊̉𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚊̆́𝚌 𝚗𝚊̀𝚘 đ𝚘́, 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚌𝚑𝚘̛̣𝚝 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚛𝚊 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚐𝚒̀ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚘̛̉ 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚐𝚒𝚊̉𝚗 đ𝚘̛𝚗 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚝𝚊̣𝚒 𝚕𝚞́𝚌 𝚗𝚊̀𝚢.

466
497
0
0
Nụ cười em đẹp nhất Nhớ đừng cất nó đi 🌹❤️

120
149
0
0
𝐍𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐦𝐮̀𝐚 𝐞 𝐢𝐮 đ𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐚𝐢 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐞 𝐢𝐮 đ𝐮̀𝐚 ..

332
368
0
0