Tuân Trần's cover photo
Tuân Trần's profile picture
Tuân Trần

đẹp zai ,thân thiện , hòa đồng , cá tính

More

About

 • đẹp zai ,thân thiện , hòa đồng , cá tính

Thất nghiệp vì dịch. Không biết mần gì rong ruỗi trong rừng cảm giác thật thú vị. Hít một hơi thật sâu thật dài. Cảm thấy yêu nơi này
59
11
1
0

View 8 more comments

Phạm Hoa's profile picture
Phạm Hoa
nghệ thuật quá bạn ơi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Đinh Thị Hương's profile picture
Đinh Thị Hương
chụp hay quá ạ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Cậu cả họ Đinh's profile picture
Cậu cả họ Đinh
chỉnh ảnh sao ngầu vậy
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  Bùi Quang Bảo's profile picture
  Bùi Quang Bảo
  Thì cũng phải có chỉnh sửa chứ
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Tuân Trần's profile picture
Tuân Trần
is feeling  
lovely atHo Chi Minh City
3
1
0
0

Tuân Trần's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
- Ở nhà uống trà sữa chống dịch
+2
2
1
0
0

Lâm Nguyên's profile picture
Lâm Nguyên
nhất b rồi đó nghe
Haha
 · Reply · 3 years ago