Lan Lưu Thị Thu's cover photo
Lan Lưu Thị Thu's profile picture
Lan Lưu Thị Thu

More

Đừng để hôi nách làm ta xa cách nhau.
Mất tư tin.
1 hộp bao gồm Xịt và bôi
Ib mình để được tư vấn.
27
2
0
0

Lêthy Nga's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Thủy Đinh Thị's profile picture
Thủy Đinh Thị
sp tuyệt vời
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
bạn nào bị hôi nách lâu ngày không khỏi. ib mình chỉ cách nha
4
4
0
0

View 1 more comment

Lan Lưu Thị Thu's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Lan Lưu Thị Thu's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Nguyễn Trúc's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
xin chào cả nha.
cho mình xin 1 chấm nha
1
4
0
0

View 1 more comment

Lan Lưu Thị Thu's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Lan Lưu Thị Thu's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Chi Nguyễn's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago