Mi An's cover photo
Mi An's profile picture
Mi An

More

Thật ra xinh đẹp không quá khó
Chỉ cần bạn ảo tưởng là xong 😆😆
00:00
00:00
00:00
1
0
0
0
0

Thời gian năm tháng vô tình
Ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa...
19
1
0
0

Anh Minh's profile picture
Anh Minh
ai rồi cũng phải thay đổi, chỉ là theo hướng nào thôi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Ai làm cho khói lên trời?
Cho mưa xuống đất?
Cho người biệt ly...??
5
0
0
0