News Music's cover photo
News Music's profile picture
News Music

More

News Music's site (14)

𝐐𝐮ả𝐧𝐠 𝐍𝐠ã𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡é𝐩 𝐦ở 𝐥ạ𝐢 𝐝ị𝐜𝐡 𝐯ụ ă𝐧 𝐮ố𝐧𝐠, 𝐜à 𝐩𝐡ê…
𝙷à𝚗𝚐 𝚕𝚘ạ𝚝 𝚍ị𝚌𝚑 𝚟ụ ă𝚗, 𝚞ố𝚗𝚐, 𝚌à 𝚙𝚑ê, 𝚟𝚞𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚐𝚒ả𝚒 𝚝𝚛í… ở 𝚀𝚞ả𝚗𝚐 𝙽𝚐ã𝚒 đượ𝚌 𝚙𝚑é𝚙 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒 𝚝ừ 𝚜á𝚗𝚐 𝟸𝟺-𝟾.
Sáng 24-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định chính thức về thực hiện một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hìn...See more
4
3
0
0

Trần Nhi's profile picture
Trần Nhi
Nhưng như này liệu có nguy hiểm không
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Lê Thu Hoài's profile picture
Lê Thu Hoài
đã kiểm soát đưuọc ư
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nấm Đông Cô's profile picture
Nấm Đông Cô
cho phép mở lại rồi mà, như vậy có an toàn không nhỉ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐏𝐈𝐍𝐊 𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐚𝐬𝐞𝐫 đầ𝐮 𝐭𝐢ê𝐧 𝐯ớ𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐆𝐨𝐦𝐞𝐳: 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐥ư𝐮 𝐪𝐮𝐚... 𝐜𝐡𝐚𝐭 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐢ế𝐧 𝐟𝐚𝐧 𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐯ề 𝐌𝐕, 𝐡é 𝐥ộ đ𝐨ạ𝐧 𝐧𝐡ạ𝐜 𝐠â𝐲 𝐜𝐡ú ý
𝙼à𝚗 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚝á𝚌 𝚐𝚒ữ𝚊 𝙱𝙻𝙰𝙲𝙺𝙿𝙸𝙽𝙺 𝚟à 𝚂𝚎𝚕𝚎𝚗𝚊 𝙶𝚘𝚖𝚎𝚣 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚗𝚐à𝚢 𝚌𝚊 𝚔𝚑ú𝚌 𝚖ớ𝚒 𝚛𝚊 𝚕ò đã 𝚕à𝚖 𝚏𝚊𝚗 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚝𝚑ú.
Đúng 7h (giờ Việt Nam) ngày 24/...See more
00:00
00:00
00:00
8
5
0
0

View 2 more comments

Trần Yến's profile picture
Trần Yến
hóng quá hóng luôn á
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Tuyen Hair's profile picture
Tuyen Hair
oh, nhóm nhạc này hợp tác với Gome à
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Phan Xuân Hữu's profile picture
Phan Xuân Hữu
dự là 1 hit siêu bự sẽ ra lò đây
Haha
 · Reply · 3 years ago  
𝐓ạ𝐦 𝐝ừ𝐧𝐠 𝐡𝐨ạ𝐭 độ𝐧𝐠 𝟑 𝐛ệ𝐧𝐡 𝐯𝐢ệ𝐧 𝐯ì 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐭𝐨à𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐜𝐡ố𝐧𝐠 𝐝ị𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗
𝙱à 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚃𝚑ị 𝙽𝚑ị 𝙷à, 𝙿𝚑ó 𝙶𝚒á𝚖 đố𝚌 𝚂ở 𝚈 𝚝ế 𝙷à 𝙽ộ𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝟸𝟸-𝟾 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 đã 𝚢ê𝚞 𝚌ầ𝚞 𝚝ạ𝚖 𝚍ừ𝚗𝚐 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝟹 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚟ì 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿.
Ngày 22-8, Ban chỉ đạo phòng chống...See more
6
2
0
0

Phan Thị Thủy's profile picture
Phan Thị Thủy
Thôi cứ tạm dừng vì an toàn là trên hết
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  News Music's profile picture
  News Music
  hợp lý
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Thanh Nhã's profile picture
Thanh Nhã
phải làm căng như vậy mới an toàn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  News Music's profile picture
  News Music
  quá hợp lý luôn
  Haha
   · Reply · 3 years ago