Ayimi Trần
Ayimi Trần

More

Mỗi khi lòng buồn chán Hãy nhìn lên bầu trời Biết đâu ngày nào đó Mình lên trển dạo chơi Cứ sống cho thật tốt...
See more

22
124
0
0
Hy vọng . . . Thất vọng ....
See more

14
107
0
0
Ayimi Trần
Ayimi Trần is silly feeling silly
Bây giờ thì phải làm sao? Bây giờ ta phải làm sao bây giờ? Làm sao để biết bây giờ? Làm sao ta biết bây giờ làm sao?

25
108
0
0
😊😊😊😊

3
83
0
0
How gentle life is when knowing how to put ourselves in each other's position p/s: learn to listen learn to share

7
88
0
0
Who I am???

4
79
0
0
Chương trình gây quỹ hỗ trợ trẻ em tự kỷ 2020 ---------------- #autism: Tự kỷ #awareness : Nhận thức #a365: chương trình Chăm sóc thông minh cho trẻ Cứ mỗi lần copy status này và đăng lên facebook chế độ công khai...
See more

1
154
0
0