Ảnh bìa của Yumi Van Anh
Ảnh đại diện của Yumi Van Anh
Yumi Van Anh

FB : YUMI VAN ANH🗽 +84.938.39.86.79 #Hang_Hieu_Likeauthentic #Order_since2012

Thêm

Giới thiệu

  • FB : YUMI VAN ANH🗽 +84.938.39.86.79 #Hang_Hieu_Likeauthentic #Order_since2012

  • BOSS tại  YUMI VAN ANH LUXURY : https://www.hahalolo.com/p/60b7bc46cd88d258eaedd50f
  • Học tại ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
Site của Yumi Van Anh (68)

Ảnh đại diện của David Nguyen
David Nguyen cùng với Tran Thanh Thuy, Hoang Pham 42 người khác
ĐẶT VÉ MÁY BAY, DU LỊCH, KHÁCH SẠN..... CHỈ CẦN THIẾT BỊ CỦA BẠN CÓ WIFI. TRẢI NGHIỆM MỌI LÚC MỌI NƠI CÙNG Hahalolo
73
1
0
0

Ảnh đại diện của Bảo  Trâm
Bảo Trâm
quá tuyệt vời ạ
Haha
 · Trả lời · 2 ngày trước  
𝘠𝘜𝘔𝘐๑۩۞۩๑𝘝𝘈𝘕 𝘈𝘕𝘏 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 , 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑚𝑎̃ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 ( 𝑐𝑜́ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜́ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 )
• 𝐴̉𝑛ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑢̣𝑝 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 100%
𝐿𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑎̂̃𝑢 ℎ𝑜𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑
𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑥𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛
𝘛𝘶𝘺...Xem thêm
00:00
00:00
00:00
1
0
2
0
0

𝘠𝘜𝘔𝘐๑۩۞۩๑𝘝𝘈𝘕 𝘈𝘕𝘏 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 , 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑚𝑎̃ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 ( 𝑐𝑜́ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜́ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 )
• 𝐴̉𝑛ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑢̣𝑝 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 100%
𝐿𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑎̂̃𝑢 ℎ𝑜𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑
𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑥𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛
𝘛𝘶�...Xem thêm
+5
2
0
0
0