Thanh Trúc Lê Thị's cover photo
Thanh Trúc Lê Thị's profile picture
Thanh Trúc Lê Thị

Facebook: Lê Thị Thanh Trúc

More

About

  • Facebook: Lê Thị Thanh Trúc

Thanh Trúc Lê Thị's profile picture
Thanh Trúc Lê Thị
is feeling  
hopeful
00:00
00:00
00:00
4
2
0
0
0

Nguyên Sa's profile picture
Nguyên Sa
tình cảm quá-chúc 2 bạn mãi như vậy nhé
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Binh Duy's profile picture
Binh Duy
thấy ng ta tình cảm mà mình cũng ghen tị ghe
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
🥰
3
1
0
0

Thanh Mai's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Hội mẹ bỉm sữa Daklak lên đồ đi trẩy hộiiiiii🥰
224
14
0
0

View 11 more comments

Anh Quân's profile picture
Anh Quân
Cả nhà ai cũng xinh cả vậy trời
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nơi Này Vắng Em's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Tiểu Long  Nữ's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago