Siro Pham's cover photo
Siro Pham's profile picture
Siro Pham

Cafe Mộc: (O838.429.424) Khóm 1, TT Rạch Gốc, NH, CM

More

About

  • Cafe Mộc: (O838.429.424) Khóm 1, TT Rạch Gốc, NH, CM

Siro Pham's profile picture
Siro Pham
is feeling  
pumped
Còn vài tô phở bò kho nha khách ơi
Ace ăn nhắn Mộc giao luôn nhé. Để hết không coá ăn lại mắng em tội nghiệp lắm 😭
1
0
0
0

Cacao đá xay kem tuyết 😋
1
4
0
0

View 1 more comment

Siro Pham's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Siro Pham's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Siro Pham's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Mùng 1 sớm mai
Mùng 2 đầu tháng
Please:
❌ Không kì kèo
❌ Không hủy đơn
Chúc mọi người có sự khởi đầu tháng mới vui vẻ và may mắn....See more
1
0
0
0