Nguyễn Huyền's cover photo
Nguyễn Huyền's profile picture
Nguyễn Huyền

More

Nguyễn Huyền's sites

Nhóm tìm hiểu đầu tư: : https://zalo.me/g/lpimyf380
14
1
0
0

Michael Guo
Rất vui được gặp bạn ở đây bạn thân 🌹
Haha
 · Reply · 11 days ago  
Sáng ăn mì gói
Tối lại mì tôm
Ấy thế mà cho dù cổ tức chia thấp nhất trong các năm nhưng chúng ta chẳng được chia xu nào.
Nếu nắm giữ cổ phần của 2 con Tôm thì xin chúc mừng ace. Nhưng nên nhớ Cổ Tức có người nhận được nhiều,có người nhận được ít. Vì bạn đầu tư có 500$ ko thể so sánh với người đầu tư 5000 hay 50k$ được. Chắc chắn cổ phần nắm nhiều hơn thì là cổ đông lớn và nhận cổ tức nhiều hơn. ...See more
28
5
0
0

View 2 more comments

TRẦN THỊ HOA's profile picture
Haha
 · Reply · 8 months ago  
Phan Hiền Kenvin's profile picture
Phan Hiền Kenvin
Ngon hảo hạng
Haha
 · Reply · 8 months ago  
Nguyễn Ngọc Trang 玉装's profile picture
Nguyễn Ngọc Trang 玉装
Anh vui lòng không tag em vào bài đăng của anh nữa e cảm ơn
Haha
 · Reply · 8 months ago  
Tham gia Zoom cuộc họp
ID cuộc họp: 999 204 9999
Mật mã: 9999
14
0
0
0