Ánh Kim's cover photo
Ánh Kim's profile picture
Ánh Kim

More

thứ 7 máu chảy về tim❤️❤️
trà sữa thẳng tiến
1
1
0
0

Bình An's profile picture
Bình An
có cốc tà sữa ngon quá nè
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
  Ánh Kim's profile picture
  Ánh Kim
  Bình An mời bạn cùng dùg nhé
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
e trao cho a chân thành đổi lại
a trao cho e là một con ngốc
00:00
00:00
00:00
1
1
0
0
0

Nghĩa Hà's profile picture
Nghĩa Hà
nhìn đâu có ngốc đâu. dễ thương mà :d
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
  Ánh Kim's profile picture
  Ánh Kim
  😊😊😊ngốc ngầm ak bạn
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
đôi khi lý trí có thể ngăn được cảm xúc nhưng lại gục ngã trước những thói quen😊😊
18
6
0
0

View 3 more comments

Đình Nguyên's profile picture
Đình Nguyên
đó chính là k vượt qua dc bản thân mình đó c
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Le Ha's profile picture
Le Ha
thói quen là thứ 2 mặt. nó tốt khi chúng ta có thói quen tốt nhưng nó sẽ kéo bạn đi lùi nếu là thói quen xấu
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Lạc Hi's profile picture
Lạc Hi
đời mà
Haha
 · Reply · 4 years ago